Tanie dranie

Czy Ameryka słabnie? Jeśli tak, to jak i dlaczego? Amerykanie wierzyli, że ich państwa jest nadzieją dla świata. Okres lat 90. był czasem hegemonii Stanów Zjednoczonych, nastąpiło to dzięki wygraniu Zimnej Wojny i rozpadzie ZSRR. Wydawało się,