Tanie dranie

W sporze o sens granic spierają się dwie wizje etyczne. Zwolennicy jednej przywołują hasło: żaden człowiek nie jest nielegalny. Zwolennicy drugiej wizji głoszą przywiązanie człowieka do tożsamości, która wyrasta z jego historii i miejsca pocho