Tanie dranie

W sporze o sens granic spierają się dwie wizje etyczne. Zwolennicy jednej przywołują hasło: żaden człowiek nie jest nielegalny. Zwolennicy drugiej wizji głoszą przywiązanie człowieka do tożsamości, która wyrasta z jego historii i miejsca pochodzenia. O ścieraniu się tych poglądów rozmawiają politolog prof. Piotr Bajda oraz publicysta Jakub Dymek.