Tanie dranie

Carl Gustav Jung był wpływowym myślicielem XX wieku, jako psychiatra, lekarz dusz − ciągle fascynuje. Ten uczeń Zygmunta Freuda stworzył własną szkołę psychoterapii. W badaniach naukowych i praktyce lekarskiej korzystał z religii i mitów ludów pierwotnych. Odcisnął piętno na humanistyce i filozofii. Amerykański historyk nauki i psychiatra Richard Noll uważa, że Jung założył religię okultystyczną za fasadą szkoły terapeutycznej. W książce Kult Junga wpisuje teorię jungowską w kontekst czasu jej powstania. Tłumacząc naturę psychiki Jung sięgał do mitologii, symboli religijnych i praktyk duchowości. Szukał psychologicznego sensu dogmatów chrześcijańskich i mitów centralnych dla ludzkich kultur. Gośćmi Krzysztofa Kłopotowskiego i Jakuba Moroza są dr Leszek Mellibruda oraz Zbigniew Łagosz.