Tanie dranie

Carl Gustav Jung był wpływowym myślicielem XX wieku, jako psychiatra, lekarz dusz − ciągle fascynuje. Ten uczeń Zygmunta Freuda stworzył własną szkołę psychoterapii. W badaniach naukowych i praktyce lekarskiej korzystał z religii i mitów