Tanie dranie

Ameryka to moralny równoważnik hitlerowskich Niemiec − sugeruje Howard Zinn. Pyta, czy główne składniki faszyzmu: militaryzm, rasizm, imperializm przepadły, czy zostały wchłonięte w już zatrute kości zwycięzców nad państwam