Tanie dranie

Ameryka to moralny równoważnik hitlerowskich Niemiec − sugeruje Howard Zinn. Pyta, czy główne składniki faszyzmu: militaryzm, rasizm, imperializm przepadły, czy zostały wchłonięte w już zatrute kości zwycięzców nad państwami Osi? Oskarżanie w formie pytania to uchylanie się autora od odpowiedzialności za słowo. Gośćmi Krzysztofa Kłopotowskiego i Jakuba Moroza są prof. Adam Leszczyński, autor Ludowej historii Polski i prof. Waldemar Hoff. Zobaczmy felieton wprowadzający temat.