Tanie dranie

Podeszły wiek zapowiadał mądrość, cnotę, umiarkowanie i rozwagę życiową. Czy dzisiaj te cechy są dla nas tak istotne jak dawniej? Osoby starsze zostały wykluczone z życia społecznego pomimo ogromnej ochoty, by cieszyć się życiem. Czy emerytura musi o