Tanie dranie

Autorzy zbioru esejów w książce Oświecenie, czyli tu i teraz mają poważne zarzuty wobec ojców Oświecenia. Filozof Immanuel Kant uważał, że człowiek może się wyzwolić umysłowo niezależnie od okoliczności. Był przekonany, że biała rasa je