Tanie dranie

Jak przedstawić obraz Boga? Czy jest to w ogóle dopuszczalne? W końcu sam Najwyższy zakazuje tego i w Księdze Wyjścia i w Księdze Powtórzonego Prawa. Dlaczego w takim razie, zarówno katolicy, jak i prawosławni w swej sztuce sakra