Tanie dranie

Prusy nie mają w Polsce najlepszego wizerunku. Najczęściej myśląc o narodzie pruskim, maluje się nam obraz zaborcy, u którego porządek i musztra były na porządku dziennym. Książka prof. Grzegorza Kucharczyka „Prusy. Pięć wieków&rd