Tanie dranie

Prusy nie mają w Polsce najlepszego wizerunku. Najczęściej myśląc o narodzie pruskim, maluje się nam obraz zaborcy, u którego porządek i musztra były na porządku dziennym. Książka prof. Grzegorza Kucharczyka „Prusy. Pięć wieków” przedstawia historię państwa pruskiego obiektywnie i całościowo od jego powstania po zjednoczenie Niemiec i likwidację ich pruskiej części w wyniku klęski Hitlera w II wojnie światowej. Autor pokazuje historię pruskiej drogi do wielkości, ale także historię upadku Polski. O tym, czy historia Prus mogła potoczyć się inaczej, rozmawialiśmy w programie.