Tanie dranie

Co sprawia, że pewne cechy, czy uwarunkowania nie tylko fizyczne, ale i psychiczne, widoczne są u drugiego, a nawet trzeciego pokolenia? Czy to możliwe, by traumy były przez nas dziedziczone tak samo kolor oczu, czy niektóre choroby psychiczne