Tanie dranie

Co to w zasadzie znaczy, być ateistą? To pytanie stawia John Grey w swojej książce „Siedem typów ateizmu”. Autor proponuje uznać za ateistę każdego, kto nie potrzebuje koncepcji boskiego umysłu stojącego za stworzeniem świata. Ateizm jest więc dla autora jedynie odrzuceniem wiary w Stwórcę, nie zaś porzuceniem religii. O tym, co wynika z takiej koncepcji ateizmu, i o tym, czy da się pogodzić odwieczny spór między zwolennikami religii i ateistami rozmawiamy z naszymi gośćmi.