Tanie dranie

Sztuka więzienna to nie tylko „dziary”. Za kratami możemy znaleźć wielu prawdziwych artystów. Co rok, w Sztumskim Centrum Kultury, zorganizowany jest Przegląd Sztuki Więziennej. Wśród nadesłanych przez osadzonych prac są pla