Tanie dranie

Najnowszy film Mela Gibsona – „Przełęcz ocalonych” jest paradoksalny. Z jednej strony wypływa z ducha Ewangelii o odrzuceniu przemocy, z drugiej – pokazuje ją poprzez bardzo brutalny obraz. Gibson już wcześniej, zarówno w „Pasji”, jak i w „Apocalypto”, przekroczył normy brutalności. Czemu to ma służyć? Czy jest to przestroga? I co, tym razem, chce przekazać reżyser moralista? O tym w Tanich Draniach dyskutują: filmoznawczymi – dr hab. Barbara Giza, prof. Uniwersytetu SWPS oraz krytyk filmowy i publicysta „wSieci” – Łukasz Adamski.