Tanie dranie

W 2017 roku minie 500 lat odkąd Marcin Luter przybił swoje słynne 95 tez na drzwiach kościoła w Wittenberdze. To wydarzenie zmieniło nie tylko historię Kościoła, ale także poważnie wpłynęło na dzieje Europy i świata. Na początku nowe idee spotkały się z oporem elit duchowieństwa, prowadząc do kontrreformacji i wojen religijnych. W ich wyniku ukształtował się w Europie dość mocny podział na protestancką Północ i katolickie Południe. Dziś protestantów znajdziemy niemal na całym świecie, w tym w Ameryce Północnej, Afryce Subsaharyjskiej czy Australii. A czy Polska mogła także stać się obszarem protestanckim? Wszak w XVI wieku liczną część naszej szlachty stanowili kalwini.

Czy za to, że zostaliśmy narodem katolickim, a nie protestanckim zapłaciliśmy jakąś cenę? Umysłową lub polityczną? Jak mogłaby wyglądać protestancka Polska? To pytania do teologa kultury ks. prof. Witolda Kaweckiego i Krzysztofa Dorosza, eseisty i publicysty.