Tanie dranie

W 2017 roku minie 500 lat odkąd Marcin Luter przybił swoje słynne 95 tez na drzwiach kościoła w Wittenberdze. To wydarzenie zmieniło nie tylko historię Kościoła, ale także poważnie wpłynęło na dzieje Europy i świata. Na początku nowe idee spotkały si