Tanie dranie

Kościół katolicki był w Stanach Zjednoczonych potęgą, ale obecnie słania się na nogach. W ostatnim czasie musiał wypłacić 3 mld dolarów odszkodowań ofiarom molestowania seksualnego przez księży. Tysiące kapłanów jest tam podejrzanych, a wielu trafiło już do więzienia. Zdaniem niektórych to przyczynek do upadku wspólnoty katolików nie tylko w USA, ale i na całym świecie. Czy grzeszność kapłanów faktycznie zaburzy wśród wiernych obraz świętości Kościoła?