Tanie dranie

Niemcy to czwarte mocarstwo gospodarcze, po Ameryce, Chinach i Japonii. Są za duże na Europę lecz za małe na świat. Sprawiały problemy nigdzie nie pasując. Kiedy próbowały gdzieś się dopasować, wynikały z tego konflikty i wojny. Republika Federalna ma 83 miliony ludności. To jedna piąta mieszkańców Unii. Jej dochód narodowy wynosi 4 biliony dolarów rocznie, to jedna piąta dochodu całej Unii.