Tanie dranie

Artyści Młodej Polski przełomu XIX i XX wieku inspirowali się twórczością ludową. Ich zdaniem miała głębokie treści ideowe, bo nie zmienione od stuleci. Taki styl wzmacniał odmienność Polaków od zaborców. Styl narodowy wyrażał równość ludzi, a to jest idea nowoczesna, stwierdza profesor Szczerski w katalogu wystawy. Muzeum Narodowe w Krakowie opowiada o tworzeniu narodowych stylów polskich.