Tanie dranie

Co sprawia, że pewne cechy, czy uwarunkowania nie tylko fizyczne, ale i psychiczne, widoczne są u drugiego, a nawet trzeciego pokolenia? Czy to możliwe, by traumy były przez nas dziedziczone tak samo kolor oczu, czy niektóre choroby psychiczne? A jeśli tak, to czy jesteśmy w stanie jakoś walczyć ze zmianami genetycznymi, które utrudniają nam funkcjonowanie, i których do końca nie rozumiemy, gdyż nie wynikają z naszych własnych doświadczeń?