Tanie dranie

Szlachta uważała ziemiańskie życie za najlepszą, najbardziej cnotliwą formę ziemskiego bytowania. Jednak życie polskiego chłopa wcale sielanką nie było. „Ludowa Historia Polski” Adama Leszczyńskiego, to historia rodzinna większości naszego społeczeństwa, które wywodzi się właśnie z chłopstwa. Obraz polskiego chłopa i jego życia był zakłamywany, bo opisywany przez szlachtę, albo ze wstydu wypierany z pamięci.