Tanie dranie

Czy związana z Zachodem demokratyczna Białoruś jest tylko mrzonką idealistów? Jakie są szanse białoruskiej opozycji? Goście programu: Kamil Kłysiński z Instytutu Studiów Wschodnich i Jakub Benedyczek z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zgodnie podkreślają, że atutami Łukaszenki była stabilność państwa oraz wizerunek dobrego ojca narodu. Teraz te mity się załamały. Jednak białoruska opozycja jest rozdrobniona i skłócona, a w tle jest wspierająca władze Rosja.