Tanie dranie

Czy związana z Zachodem demokratyczna Białoruś jest tylko mrzonką idealistów? Jakie są szanse białoruskiej opozycji? Goście programu: Kamil Kłysiński z Instytutu Studiów Wschodnich i Jakub Benedyczek z Polskiego Instytutu Spraw Międzyna