Tanie dranie

Andrzej Wajda w swoich filmach sięgał do przeszłości, żeby pytać o jej skutki dla wspólnoty i aktualne wnioski. Ukazywał ludzi uwikłanych w historię. Podważał lub uświęcał mityczny charakter dziejów i silnie wpłynął na dzisiejsze oblicze polskości. Trudno sobie wyobrazić polską kulturę bez Wajdy. Czy jego wpływ można porównywać do wpływów najwybitniejszych wieszczów?