Tanie dranie

Niedawno na polskie ekrany wszedł hollywoodzki film „Azyl” o tym, jak małżeństwo Żabińskich uratowało podczas wojny 300 Żydów ukrywając ich w warszawskim ZOO. Z drugiej strony w ostatnich tygodniach ukazał się angielski przekład książki Barbary Engelking „Jest taki piękny, słoneczny dzień”, będący mocnym aktem oskarżenia części Polaków o współudział w Zagładzie. Dwa skrajne opisy zachowań Polaków wobec Żydów. Co zatem decydowało o ich postawie? Na pytanie odpowiadają historyk i politolog dr Martyna Rusiniak-Karwat z Instytutu Studiów Politycznych PAN i Czesław Bielecki, architekt i publicysta.