Tańcząca ze światem

Edyta Herbuś poszukuje i odtwarza etniczne tańce danego regionu, próbując w ten sposób znaleźć klucz do jego mieszkańców, ich historii, mentalności, kultury oraz obyczajów.