Tańcząca ze światem

Prowadząca program Edyta Herbuś poszukuje i odtwarza etniczne tańce danego kraju, a w nim regionu, próbując w ten sposób znaleźć klucz do jego mieszkańców, ich historii, mentalności, kultury oraz obyczaju.