Tańcząca ze światem

Edyta Herbuś poszukuje i odtwarza etniczne tańce danego kraju, próbując w ten sposób znaleźć klucz do jego mieszkańców.