Tamtego 1989 roku

Wprowadzenie stanu wojennego, delegalizacja „Solidarności”, rozbicie niezależnych związków zawodowych, sparaliżowanie działań opozycji politycznej – wszystko to odbierało nadzieje na upragnione zmiany. Nieoczekiwanie przywr&o