Tamtego 1989 roku

Tryptyk o pamiętnych wydarzeniach 1989 roku, które w konsekwencji
doprowadziły do odzyskania przez Polskę suwerenności i zmiany systemu politycznego. Niezwykłe dni wspominają m.in. Jacek Kuroń, Mieczysław Rakowski, Lech Wałęsa, Czesław Kiszczak, Andrzej Wajda i Tadeusz Mazowiecki.