Tamte lata, tamte dni

Tym razem lata dzieciństwa i młodości oraz trudne losy swojej rodziny wspomina wybitny polski scenarzysta, Cezary Harasimowicz.