Taka była Telewizja

Sierpień 1980 roku rozpoczął okres karnawału wolności na telewizyjnej antenie. Były to lata buntu robotników i
środowisk twórczych, poluzowania cenzury, powszechnej reglamentacji towarów, a także nagród Nobla dla Miłosza i Wałęsy. Jednak dni stanu wojennego przyniosły nagły zwrot. W telewizji zaczęli rządzić wojskowi i służby specjalne. Archiwa z tego okresu są niepełne. Ten czas uważany jest za najczarniejszy okres publicznej telewizji.