Taka była Telewizja

Sierpień 1980 roku rozpoczął okres karnawału wolności na telewizyjnej antenie. Były to lata buntu robotników i środowisk twórczych, poluzowania cenzury, powszechnej reglamentacji towarów, a także nagród Nobla dla Miłosza i