Taka była Telewizja

Montaż społeczno-politycznych wydarzeń lat 1982 - 1989. Ewolucja programu telewizyjnego następowała w sposób reglamentowany. Obok polityki na antenie pojawiają się „Sekscesy” i „Skauci piwni”. Telewizja docenia osobowoś