Tajemnice początków Polski

Jaki obszar zdołał opanować Mieszko I w czasie swoich rządów? Gdzie zbudował grody do obrony i kontroli swoich ziem? Poszukiwania archeologicznych śladów podbojów piastowskiego władcy.