Tajemnice początków Polski

Kiedy, gdzie i dlaczego Mieszko I przyjął chrzest? Zaskakujący obraz chrystianizacji państwa pierwszych Piastów - od chrztu pogańskiego wodza do koronacji pierwszego króla Polski.