Tajemnice Enigmy

Holandia – tutaj wymyślono Enigmę, czyli pierwsze na świecie elektro - mechaniczne urządzenie szyfrujące. W drugiej połowie lat dwudziestych najpierw niemiecka marynarka, a później wojska lądowe wprowadziły nowy środek tajnej łączności.