Tajemnice Archiwum

W 2008 roku do Archiwum Akt Nowych w Warszawie trafił zbiór dokumentacji o Solidarności Walczącej przekazany przez Kornela Morawieckiego. Wraz z upływem czasu ilość dokumentów się powiększała, ale duża część materiałów wideo wcią