Tajemnice Archiwum

W 2021 roku mija sto lat od podpisania traktatu ryskiego. Dokumenty z tamtego okresu przechowywane są obecnie w Archiwum Akt Nowych. To materiały historyczne zgromadzone z poziomu centralnych władz państwa. Nie brakuje również dokumentó