Sztuka czytania

Omawiane książki: „Obok Julii” Eustachego Rylskiego, „Prześwity” Jori Graham, „Miasto ze snów” Mirko Kovacza. Pokaż swoje książki: dziennikarz Michał Nogaś.