Sztetl, czyli miasto

Rabin po hebrajsku znaczy Mistrz lub Nauczyciel. To duchowy przywódca społeczności żydowskiej powoływany przez członków Gminy. Pełni funkcje nauczyciela, sędziego, kaznodziei. Rabini w judaizmie tradycyjnym tworzą rodzaj duchowej wsp&oa