Szlakiem Kolberga

Edward Dębicki spędził młodość spędził w cygańskim taborze. W tym samym, w którym żyła jego kuzynka Bronisława Wajs – Papusza. Dębicki jest spadkobiercą jej spuścizny literackiej. Od kilku lat tłumaczy niepublikowane rękopisy poetki. Jes