Szlakiem Kolberga

Bohaterem odcinka jest Zdzisław Marczuk ze wsi Zakalinki na pograniczu Podlasia i Polesia. Skrzypek i harmonista, pedagog uczący gry na skrzypach i harmonii, prowadzi również grupy śpiewacze w pobliskich miejscowościach: Konstantynowie i Leśne