Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Rozpad ZSRS, Czechosłowacji i Jugosławii