Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Części mowy i ich funkcje w zdaniu