Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Przyimki określone i nieokreślone