Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Odczytywanie danych z tabel i diagramów.