Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Tekst ikoniczny w zadaniach egzaminacyjnych