Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Proporcja, wielkości wprost proporcjonalne, stosunek kilku wielkości – powtórzenie wiadomości