Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Australia i Oceania – odległe i niezwykłe.