Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Pierwsza pomoc w przypadku utraty przytomności.