Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Powtórzenie słownictwa związanego ze środkami transportu.