Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Przebieg dnia i czasowniki modalne. Der Tagesablauf