Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Optyka. Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne