Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Władza sądownicza sprawowana przez sądy i trybunały