Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Tworzenie i edycja filmów wideo